Cortines en hotels : cura i neteja

Les cortines són un dels elements més importants a qualsevol hotel.

Seleccionar el tipus de cortines que van a decorar totes les habitacions és una qüestió bastant complexa.

No solament cal tenir en compte el disseny interior de cada habitació i la manera en què la cortina va a encaixar en la resta de la decoració sinó que també cal prestar molta atenció a l’aspecte pràctic i funcional de les cortines.lavado-cortinas

cortines en hotels No hem d’oblidar que, a dia d’avui, la funció bàsica de les cortines és la de regular l’entrada de llum en les estades. D’aquesta forma les cortines es converteixen en un tema especialment important ja que gràcies a elles els hostes de l’hotel podran descansar molt millor i comptaran amb major intimitat.

No obstant això a l’hora de triar les millors cortines per a un hotel també cal pensar en el tema del manteniment i les cuidat que van a exigir. Est és un tema que, a la llarga, adquireix molta importància.

De gens servirà adquirir unes cortines precioses que filtrin la llum a la perfecció i que encaixin amb tota la decoració si són molt complexes a l’hora de netejar i les mantenim brutes.

La higiene és un dels temes més importants en tots els hotels i les cortines no poden estar mai brutes.
Per tant abans de prendre la decisió sobre quines cortines van a adquirir-se per a un hotel convé meditar sobre els avantatges d’uns models enfront d’uns altres.

Existeixen cortines que són molt més fàcils de netejar i cuidar que unes altres i, com acabem de veure, el resultat estètic és tan important com el funcional.

Neteja de les cortines

La neteja de les cortines ha de realitzar-se en tots l’espais.

Això significa que no anem a centrar-nos, únicament, en les cortines de les habitacions sinó també en totes aquelles que es troben a les zones nobles i comunes de l’hotel.

D’aquesta forma totes les cortines han de ser sotmeses a una neteja total amb una periodicitat que ha d’estar marcada i establerta al programa general de neteja de l’hotel.

Les tasques de neteja dependran del tipus que siguin les cortines així com del material amb el qual estiguin fabricades. Mentre que algunes cortines poden ser rentades amb normalitat algunes, com les quals estan realitzades en seda salvatge, hauran de rebre una neteja en sec, treball del que ha d’ocupar-se un professional.

Neteja habitual de les cortines en hotels

Si les cortines poden ser rentades a màquina aquesta operació pot dur-se a terme en la mateixa bugaderia de l’hotel.

lavar-cortina-en-lavadorarentar cortina en rentadora Però això caldria despenjar les cortines dels diversos espais i rentar-les en les rentadores. Encara que les especificacions depenen del tipus i material de cortina davant el qual ens trobem el més habitual és que utilitzem aigua a una temperatura que no excedeixi els trenta graus i una mica de detergent per tractar d’eliminar la pols que pot estar en la cortina.

Les cortines han de ser rentades per separat el que significa que no poden ficar-se a la rentadora amb altres tèxtils com, per exemple, roba de llit.

També convé utilitzar un programa curt sense centrifugat per evitar que es retorcin.

El detergent ha de ser neutre i, per descomptat, no s’ha d’emprar lleixiu en cap concepte. Una vegada finalitzat el rentat i si no es volen planxar convé penjar-les i deixar-les a assecar, mai al sol, perquè aconsegueixin la seva caiguda natural sense arrugues.

Neteja especialitzada de les cortines en hotels

Tal com comentàvem anteriorment existeixen algunes cortines la neteja de les quals ha de ser encomanada a professionals.

Existeixen moltes empreses especialitzades que s’ocupen d’oferir els seus serveis de neteja als hotels que compten amb aquest tipus de cortines.

limpieza-de-cortinasEl més habitual és que aquestes empreses tractin de portar-se les cortines i netejar-les en les seves instal·lacions.
neteja-de-cortines No obstant això això no sempre és possible ja que existeixen algunes cortines que, per la raó que sigui, no poden ser despenjades.

En aquests casos resulta necessari que siguin els propis operaris els que es traslladin a l’hotel per realitzar les tasques de neteja. Tot aquest treball ha de realitzar-se molt ràpidament per evitar molestar als clients de l’hotel.

La neteja es realitza llavors amb una màquina especialitzada que absorbeix qualsevol rastre de pols o brutícia que pogués existir en les cortines.