Projecte cortines en casa Sant Andreu de la Barca 

11 cortines nit & dia de la marca Destiny amb diferents teixits i colors