Particular

Hem posat cortines en una Clínica quiropràctica situada en el barri de Gràcia, a
Barcelona. Hem escollit cortines verticals amb teixit screen en color blanc que donen
un ambient discret però lluminós a les dues sales de massatge. També vam posar unes
cortines venecianes en un despatx.