Escola Josep Tous, Barri de Sants, Barcelona. 

Hem instal·lat 22 cortines enrotllables, a les classes pàrvuls de l’escola Josep Tous,
situada en el barceloní barri de Sants.
Hem jugat amb el cromatisme posant un color diferent a cada classe de parvulari.
Per a això hem utilitzat el teixit Ibiza 380, un dels screens que té colors més divertits.